Jak koupit dům v Thajsku

První věc co je si třeba pamatovat při plánování nákupu nemovitosti v Thajsku je, že podle thajských zákonů není možné, aby cizinec vlastnil půdu na svoje vlastní jméno. Nicméně čím dál tím více cizinců investují do nemovitostí v Thajsku nebo si zde pořizují svá prázdninová sídla. Jedná se o naprosto legální a široce akceptované způsoby vlastnictví thajské půdy.

Zde jsou 2 nejpopulárnější a nejvíce využívané způsoby jak koupit a vlastnit půdu na ostrově Koh Samui:

Dlouhodobý pronájem půdy na 30 let

Nejjednodušší a relativně přímočarý způsob jak může cizinec využívat půdu, na které stojí jeho vysněná nemovitost. Aby smlouva byla vynutitelná je třeba každý pronájem na období delší než 3 roky registrovat na příslušném pozemkovém úřadě. Údaje o pronájmu se zapíší do dokladu o vlastnictví půdy - Chanote a zaplatí se příslušné správní poplatky. Registrace pronájmu zůstává v platnosti i při změně vlastnictví půdy. Ve smlouvách o pronájmu je cizinci většinou dáno předkupní právo při změnách vlastnictví půdy v budoucnosti. Mezi další body smlouvy patří i možnost nájemce dále pronajmout, prodat nebo převést svoje právo. Většina kupujících uvažuje tak, že bude nemovitosti užívat po dobu cca 20-30 let a pak ji prodá či převede za mnoho násobek původní ceny. Do smlouvy o pronájmu se z pravidla zavádí body o automatickém prodloužení na dalších 2x 30 let. Celková doba pronájmu tedy bývá až 90 let. Nicméně podle thajských zákonů nejdelší registrovaný pronájem může být maximálně 30 let.

Založení společnosti s ručením omezeným

Tato forma vlastnictví je nejoblíbenější u zahraničních investorů. Přestože zákony a předpisy jsou velice proměnlivé, poskytuje velkou ochranu zahraničnímu akcionáři. Thajské zákony vyžadují aby nejméně 51% podílu společnosti bylo ve vlastnictví thajské právnické osoby. Správnou formou vytvoření firmy a její struktury lze ale docílit toho, že cizinec má absolutní kontrolu nad firmou a jen on rozhoduje o investicích, prodejích, nákupech , zkrátka o všem dění ve firmě. Při úpravě stanov společnosti a použití dvou druhů akcií - kmenové a preferenční s rozdílným hlasovacím právem, a v případě že cizinec je jediný ředitel (jednatel) společnosti, který ji může zastupovat a podepisovat veškeré dokumenty, je minoritnímu akcionáři dána účinná kontrola nad společností.

Výhody a nevýhody

Obě z možností mají své výhody a nevýhody. Zde jsou ty nejdůležitější:

Dlouhodobý pronájem

Výhody Nevýhody
Rychlý a přímočarý způsob      Půda či nemovitost není vaše, pouze si ji pronajímáte
Neplatí se žádná daň z převodu      Obtížnější najít jiného ´kupce´v případě ´prodeje´
Nemusí se vést účetnictví společnosti      Nižší prodejní cena v porovnání s přímým vlastnictvím
Žádné roční daňové přiznání      Není možné získat hypotéku nebo půjčku

 

Společnost s ručením omezeným

Výhody Nevýhody
Přímé a plné vlastnictví nemovitosti      Náklady na založení společnosti     
Snadný prodej nemovitosti - převod podílů společnosti      Platba daně z převodu
Vyšší prodejní cena v porovnání s pronájmem      Vedení účetnictví společnosti
Možnost hypotéky nebo půjčky      Roční daňové přiznání 

 

 

Thajské zákony jsou velice specifické a složité. Důrazně doporučujeme využívat pouze služeb renomovaných agentů a právních kanceláří. Individuální pokusy o proniknutí spletí nástrah celého procesu končí VŽDY neúspěšně a se ztrátou. Pro více informací nás prosím kontaktujte, rádi Vám poradíme nebo doporučíme vhodnou právní kancelář.